Istnieje wiele korzyści z zastosowania ogrzewania podczerwienią w domu lub czerpania energii elektrycznej ze światła słonecznego (poprzez panel fotowoltaiczny). Zarówno korzyści ekologiczne, jak i zdrowotne dla naszej planety. Jest to również korzystna ekonomicznie inwestycja dla domów ekologicznych, a dodatek termomodernizacyjny dodatkowo zwiększa te korzyści.

Fotowoltaika - dofinansowanie

Przy cenach energii elektrycznej na rekordowym poziomie, opłacalność jest priorytetem dla każdego, kto chce budować dom. Ale jest ona również ważna dla osób, które chcą ulepszyć swoje istniejące miejsce zamieszkania.

Podobnie jak w przypadku wielu innych dziedzin życia, najpierw trzeba w coś zainwestować, aby móc czerpać z tego korzyści. Co zrobić, jeśli nasz budżet jest napięty, a chcemy zbudować zeroenergetyczny, ekologiczny dom?

Można uzyskać dotacje od odpowiednich instytucji, aby otrzymać bardzo korzystne formy wsparcia i zachęty do inwestowania w tego typu przedsięwzięcia. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej to najważniejsze programy na ten cel.

  • "Czyste powietrze" to termomodernizacja domów i wymiana starych źródeł ciepła.
  • "Mój prąd" to program dofinansowujący koszty produkcji i magazynowania energii elektrycznej poprzez zastosowanie instalacji fotowoltaicznych i magazynów energii.

Po zakończeniu prac związanych z termomodernizacją i montażem instalacji solarnej pozostają jeszcze możliwości zwiększenia domowego budżetu. Polski rząd otworzył drzwi do możliwości ubiegania się o ulgę podatkową na termomodernizację przy rozliczaniu rocznych zeznań podatkowych.

Kto może skorzystać z ulgi podatkowej na termomodernizację?

Nie ma wielu ograniczeń co do tego, kto może skorzystać z tej ulgi podatkowej. Warto jednak jasno określić osoby, które mogą z niej skorzystać.

  • Osoby, które są właścicielami lub współwłaścicielami domu jednorodzinnego,
  • Osoby, które rozliczają się według skali podatkowej - 17% i 32%
  • Osoby mogą również rozliczać się w oparciu o 19% stawkę podatku.
  • Osoby, które płacą ryczałt od przychodów.

Do kogo nie jest skierowana ulga termomodernizacyjna?

Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne jasno określają, że ulga termomodernizacyjna nie przysługuje nikomu, kto nie spełnia kryteriów. Przeanalizujmy kilka warunków, które dla niektórych mogą być problematyczne, a na które być może początkowo nie zwróciliśmy uwagi.

Z ulgi tej może skorzystać jedynie właściciel budynku mieszkalnego lub jego współwłaściciel. Nie mogą z niej skorzystać podatnicy, którzy są dopiero w trakcie budowy budynku. Do tego czasu nie jest jego właścicielem.

Właściciele budynków, którzy mają zamiar wymienić pokrycie dachowe ze szkodliwego eternitu na nowe, bardziej przyjazne środowisku materiały, mogą być zaskoczeni, że prawo nie pozwala im ubiegać się o ulgę. Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju nakreśla listę rodzajów i urządzeń, na podstawie których można określić, jakie wydatki stanowią koszt uzyskania przychodu.

Jakie wydatki możemy odliczyć przy termomodernizacji?

Przedsięwzięcie termomodernizacyjne, zgodnie z przepisami prawa, można odliczyć od podatku. Co to jest.

  • Procesem, który ma istotny wpływ na zmniejszenie ilości energii zużywanej do ogrzewania budynków oraz wody, z której korzystamy każdego dnia.
  • Proces, który zmniejsza straty energii pierwotnej.
  • Podłączenie do lokalnej sieci ciepłowniczej.
  • Możliwość wymiany źródeł ciepła.

Komentarze (0)

Zostaw komentarz

Warto przeczytać