Neutralność klimatyczna stała się modnym słowem w wyniku technologicznej rewolucji klimatycznej, która nabiera rozpędu. Obserwujemy zmianę w myśleniu niemal wszystkich mieszkańców krajów rozwiniętych, czyli krajów mających największy wpływ na zmiany klimatyczne. Wszyscy czujemy się nieco bardziej odpowiedzialni za przyszły los planety, niezależnie od tego, czy jesteśmy zwykłymi obywatelami, biznesmenami, przedsiębiorcami, celebrytami czy politykami. Jednak nasze perspektywy co do możliwości naszego wpływu mogą się różnić.

Wszyscy jesteśmy świadkami rewolucji w naszym życiu, niezależnie od tego, czy segregujemy śmieci, czy ograniczamy zakupy i zużycie energii. Ba! Przyszłe pokolenia będą mogły inaczej patrzeć na świat, bo będą mogły z niedowierzaniem czytać o problemie. Śmiertelny "wielki smog londyński" z 1952 roku i rakotwórcza "dziura ozonowa", spowodowana bezkrytycznym stosowaniem freonu, były dla nas pewnikiem. Międzynarodowe porozumienia umożliwiły ograniczenie stosowania freonu od 1987 roku. W wielu krajach nastąpiły pozytywne zmiany, a będzie ich więcej.

Neutralność klimatyczna - co to jest

Neutralność klimatyczna to sposób na zachowanie równowagi (lub zerowej równowagi) pomiędzy emisją a pochłanianiem gazów cieplarnianych przez zbiorniki wodne, lasy czy gleby. Definicję tę można znaleźć na stronie polskiego rządu. Czytamy też alarmujące statystyki o dramatycznym wzroście emisji dwutlenku węgla i metanu. Porównując dane sprzed rewolucji przemysłowej, wzrost stężenia atmosferycznego tych gazów cieplarnianych wyniósł odpowiednio 149, 262 & 123 procent. Za te wzrosty odpowiedzialny jest przede wszystkim człowiek, o czym można się przekonać na stronie Unii Europejskiej.

Przy omawianiu osiągnięcia neutralności klimatycznej można wziąć pod uwagę dwa aspekty:

Zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych.

Opracować i wdrożyć technologie, które pozwolą na ich magazynowanie, czyli pochłanianie.
Choć te ostatnie są wciąż w fazie rozwoju, istnieje wiele sprawdzonych sposobów na ograniczenie emisji.

Co to wszystko oznacza?

Neutralność klimatyczna to nowy standard życia codziennego dla przeciętnego obywatela tego kraju. Niektóre z naszych decyzji sprzyjają zwiększeniu emisji gazów cieplarnianych, inne zaś ich ograniczeniu. Coraz więcej osób zdaje sobie sprawę ze skutków zmian klimatycznych. Czujemy się dobrze z wyborami, których dokonujemy, takimi jak wymiana starych kotłów na źródła ciepła, inwestowanie w ogrzewanie zeroemisyjne, fotowoltaikę, budowanie domów pasywnych lub zgodnych z WT2021.

Technologiczna rewolucja klimatyczna

Bez odpowiednich technologii nie będziemy w stanie osiągnąć neutralności. Z perspektywy środowiskowej i finansowej elektrownie węglowe czy gazowe są już odległym wspomnieniem. Możliwe jest osiągnięcie neutralności klimatycznej poprzez zastąpienie głównego źródła energii elektrycznej w kraju takim jak Polska energią jądrową i dodanie do niej odnawialnych źródeł energii.

Bez rozwiązań dla odbiorców indywidualnych nie da się przyspieszyć postępu technologicznego, który dokonuje się na naszych oczach. Wszyscy jesteśmy przyzwyczajeni do używania tanich żarówek. Samochody elektryczne powoli tracą swoją nowość. Zmiany systemowe mogą trwać lata, a nawet dekady. Indywidualne decyzje mogą przynieść szybsze zmiany. Musi temu towarzyszyć świadomość rosnącego problemu z emisją gazów cieplarnianych i opłacalności nowych technologii.

Dziś jesteśmy w sytuacji, w której nowoczesne technologie, zgodne z zasadą neutralności klimatycznej, oferują szeroki wachlarz możliwości. Walka z globalnym ociepleniem nie jest tylko hasłem rozpowszechnianym przez media. Możemy samodzielnie i świadomie wybierać urządzenia, które nie szkodzą środowisku.

Ogrzewanie dla neutralności klimatycznej

Do osiągnięcia neutralności klimatycznej niezbędne są nowoczesne technologie grzewcze. W muzeum pojawią się stare piece, kaloryfery i kozy. Znikną one z naszych domów. Zastąpią je nowe urządzenia, które są zarówno wygodniejsze, jak i ograniczają emisję CO2. Technologie grzewcze to drażliwy temat, bo w naszej strefie klimatycznej potrzebujemy ciepła ze sprawdzonych źródeł, ale to również stare kotły powodują smog i emitują najwięcej dwutlenku węgla.

Ogrzewanie podczerwienią to technologia niskoemisyjna, która doskonale wpisuje się w rosnącą listę ekologicznych rozwiązań. To nie jest slogan ani zachęta. To jest fakt. Folia grzewcza na podczerwień i jej sposób działania zapobiegają jakiejkolwiek emisji do atmosfery. Mogą być używane przez dziesiątki lat bez konieczności wymiany lub serwisowania w niezbyt wysokich temperaturach. Umożliwia to ich duża powierzchnia i unikalna konstrukcja. Więcej na ich temat można przeczytać w tekście "Co to jest ogrzewanie na podczerwień? Jak działa?". Są też tanie i nie wymagają do produkcji metali ziem rzadkich, np.

Heat Decor stawia na neutralność klimatyczną, zrównoważony rozwój i ograniczenie emisji gazów cieplarnianych. Jest to inspiracja dla technologii grzewczej na podczerwień. Pozwala ona maksymalnie wykorzystać energię elektryczną, a źródła staną się całkowicie ekologiczne.

Hasło Heat Decor mówi "zmieniamy się, by zazielenić przyszłość". Doskonale oddaje ono wizję, jaką mamy na przyszłość. Świat, w którym nie jest już potrzebne ogrzewanie emisyjne, wymiana ogrzewania, duża ilość pracy. Świat, który wykorzystuje energię odnawialną, wiatrową i słoneczną. Przyszłe pokolenia będą wdzięczne za zeroemisyjne ogrzewanie, które założyli ich dziadkowie.

Dekarbonizacja budownictwa

Bez istotnych zmian w budownictwie cel Unii Europejskiej, jakim jest neutralność klimatyczna do 2050 roku, nie jest możliwy do osiągnięcia. Takie zmiany już zachodzą, co jest ciekawe. Jeszcze do niedawna w krajach UE ustalono standard WT2017 dla budowy domów. Było to znacznie więcej niż izolacja wymagana dla przeciętnego domu budowanego w XX wieku. Aby zbudować dom dzisiaj, musimy przestrzegać WT2021, który jest jeszcze bardziej rygorystyczny. Domy pasywne stają się coraz bardziej popularne w wyniku zmian w prawie budowlanym. Do 2050 roku wszystkie nowe domy w UE będą pasywne.

Zmniejszają się straty ciepła, co oznacza mniejsze zapotrzebowanie na energię do ogrzewania domów i energię elektryczną w rozsądnej cenie. Dekarbonizacja budownictwa oznacza zmniejszenie śladu węglowego w przypadku budynków modernizowanych. Można to osiągnąć poprzez szereg zmian w polskim budownictwie, w tym w produkcji materiałów, projektowaniu, procesie budowlanym, stosowaniu OZE. Rozwiązania niskoemisyjne nie powinny być traktowane jako dodatek, ale trzeba je przyjąć. To, co teraz jest marginalną alternatywą, w przyszłości będzie standardem w budownictwie.

Podsumowanie neutralności klimatycznej

Czy konieczna jest neutralna klimatycznie rewolucja technologiczna? Naukowcy są zgodni, że tak. Politycy z krajów rozwiniętych coraz częściej zabierają głos w tej sprawie. Jesteśmy na etapie ewolucji naszej cywilizacji, który zostanie zapamiętany jako początek odchodzenia od paliw kopalnych. Choć neutralność klimatyczna to wzniosły cel, którego osiągnięcie zajmie kilka dekad, będzie to wielkie zwycięstwo ludzkości, podobnie jak odkrycie nowych kontynentów.

To właśnie widzimy: stare porzekadło "nowe musi podążać za starym" i greckie "panta-rhei" (wszystko leci) - to najbardziej naturalny proces i lepiej odpuścić sobie strach i pozwolić, aby przepływ przejął kontrolę.

Komentarze (0)

Zostaw komentarz

Warto przeczytać